TERMOENERGETIK PRO

Preciznost - od koncepta do završetka

Projektovanje i izvođenje termoenergetskih, termotehničkih i gasnih instalacija.

TERMOENERGETIK PRO

Iskustvo koje inspiriše, Znanje koje razlikuje, Poverenje koje Veže

Osnovna načela preduzeća

Integritet: Poštujemo visokie etičkie standarde u svim poslovnim aktivnostima, oslanjanjamo se na ispravno ponašanje i časnost u odnosima s klijentima, zaposlenima i partnerima.

Kvalitet: Posvećeni smo pružanju kvalitetnih proizvoda i usluga kako bi se zadovoljili potrebe i očekivanja kupaca, uz kontinuirano poboljšanje i inovacije.

Pouzdanost: Održavamo doslednie i pouzdanie performanse kako bi se izgradilo poverenje kod klijenata i partnera.

Društvena odgovornost: Prepoznali smo svoju ulogu u društvu i prihvatili odgovornost prema zajednici, okolini i društvenim vrednostima.

Inovacija: Podstičemo kreativnosti i inovacije u svim aspektima poslovanja kako bi ostalli konkurentni i prilagodljivi promenama na tržištu.

Osnovna nacela preduzeca termoenergetik pro

Zaposleni su najvredniji resurs: Prepoznajemo važnosti zaposlenih i pružanje mogućnosti za razvoj i napredovanje kako bi se održao visok nivo motivacije i lojalnosti.

Fokus na kupca: Postavljanje potreba kupaca u središte poslovnih odluka i pružanje izvanrednog korisničkog iskustva.

Efikasnost: Radimo na postizanju visokog stepena efikasnosti u svim poslovnim procesima kako bi se smanjili troškovi i optimiziralo poslovanje.

Timski rad: Podstičemo saradnju i timski duh među zaposlenima kako bi se ostvarili bolji rezultati i postigao zajednički uspeh.

Održivost: Usmeravanje poslovanja ka dugoročnoj održivosti, kako ekološkoj tako i finansijskoj, uz odgovornost prema budućim generacijama.

izrada gasnih instalacija

Termoenergetske instalacije su sistemi i uređaji koji se koriste za proizvodnju, distribuciju i korišćenje toplotne energije.

Gasne instalacije

Gasne instalacije su sistemi koji omogućavaju distribuciju i korišćenje gasa, najčešće prirodnog gasa, u različitim aplikacijama.

Elektro instalacije

Izrada i održavanje elektroenergetskih instalacija predstavljaju ključne aktivnosti koje omogućavaju pouzdanu i sigurnu distribuciju električne energije.

Preventivni pregledi

U svrhu održavanja visokog nivoa produktivnosti i neometanog rada, za Vas vršimo uslugu preventivnih pregleda. Preventivni pregledi obuhvataju niz radnji koje pospješuju efikasnost mašina i postrojenja te produžuju njihov vek trajanja.

  • Čišćenje i podmazivanje mašina
  • Pronalaženje i otklanjanje „slabih“ tačaka
  • Popravka iznenadnih kvarova nastalih u radnom procesu
  • Obavljanje planskih popravaki (mali, srednji i velikih)
Preventivni pregledi instalacija

Potrebna Vam je pomoć?

Ukoliko Vam je potrebno stručno održavanje mašina i postrojenja, pošaljite nam poruku. Kontaktirati ćemo Vas u najkraćem mogućem roku!

    Termoenergetik pro doo