TERMOENERGETIK PRO

Preciznost - od koncepta do završetka

Projektovanje i izvođenje termoenergetskih, termotehničkih i gasnih instalacija.

TERMOENERGETIK PRO

Iskustvo koje inspiriše, Znanje koje razlikuje, Poverenje koje Veže

Gasne instalacije

Gasne instalacije su sistemi koji omogućavaju distribuciju i korišćenje gasa, najčešće prirodnog gasa, u različitim aplikacijama. Prirodni gas je značajan izvor energije i koristi se za grejanje, kuvanje, proizvodnju tople vode, kao i za neke industrijske procese.

Gasne instalacije obuhvataju sledeće ključne elemente:

Gasni priključak: Mesto gde se prirodni gas dovodi iz gasnog distributivnog sistema u objekat ili prostor koji koristi gas.

Gasni brojilo: Uređaj koji meri potrošnju gasa i koristi se za fakturisanje potrošnje.

Gasna cevovodna mreža: Sistem cevi i priključaka koji distribuiraju gas unutar objekta kako bi snabdeo različite aparate i uređaje.

Gasni aparati: Oprema koja koristi prirodni gas za grejanje prostora (kotlovi, grejalice), kuvanje hrane (šporeti), zagrevanje vode (bojleri), itd.

Odrzavanje gasnih instalacija

Gasna regulaciona oprema: Ventili, regulatori pritiska i sigurnosni uređaji koji kontrolišu i bezbedno upravljaju protokom gasa.

Gasne instalacije za industrijske procese: U nekim industrijama, gas se koristi kao sirovina za proizvodnju ili kao energent za različite postupke.

Važno je da gasne instalacije budu projektovane, izgrađene i održavane u skladu sa propisima i standardima kako bi se osigurala bezbednost i sprečili rizici od curenja gasa i drugih opasnih situacija. Redovno održavanje gasnih instalacija, provera integriteta sistema i pravilna upotreba gasne opreme ključni su faktori za bezbedno i efikasno korišćenje gasa kao izvora energije.

izrada gasnih instalacija

Termoenergetske instalacije su sistemi i uređaji koji se koriste za proizvodnju, distribuciju i korišćenje toplotne energije.

Gasne instalacije

Gasne instalacije su sistemi koji omogućavaju distribuciju i korišćenje gasa, najčešće prirodnog gasa, u različitim aplikacijama.

Elektro instalacije

Izrada i održavanje elektroenergetskih instalacija predstavljaju ključne aktivnosti koje omogućavaju pouzdanu i sigurnu distribuciju električne energije.

Preventivni pregledi

U svrhu održavanja visokog nivoa produktivnosti i neometanog rada, za Vas vršimo uslugu preventivnih pregleda. Preventivni pregledi obuhvataju niz radnji koje pospješuju efikasnost mašina i postrojenja te produžuju njihov vek trajanja.

  • Čišćenje i podmazivanje mašina
  • Pronalaženje i otklanjanje „slabih“ tačaka
  • Popravka iznenadnih kvarova nastalih u radnom procesu
  • Obavljanje planskih popravaki (mali, srednji i velikih)
Preventivni pregledi instalacija

Potrebna Vam je pomoć?

Ukoliko Vam je potrebno stručno održavanje mašina i postrojenja, pošaljite nam poruku. Kontaktirati ćemo Vas u najkraćem mogućem roku!

    Termoenergetik pro doo